Asiantuntijuus avainasemassa lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa

CHS tarjoaa lämpötilasäädeltyjä ratkaisuja elintarviketeollisuuden, lääketeollisuuden sekä biotieteiden ja kliinisen tutkimuksen tarpeisiin. Nämä lämpötila-, kosteus- ja aikaherkät toimitukset hoidetaan joustavasti ja luotettavasti lentoteitse. Lämpötilan hallitseminen elintarvikkeiden logistiiprosessissa on keskeinen tekijä laadun ja hygienian takaamiseksi. Hyvä lopputulos syntyy toimivalla yhteistyöllä, jossa laatu ja tehokkuus varmistetaan mm. kylmä- ja pakkastuotteiden katkeamattoman toimitusketjun hallinnalla. Joustava kuljetusverkko, toimiva varastointi ja edistyneet tietojärjestelmät takaavat sen, että tehokas toimitusketjumme hoitaa lähetykset oikein käsiteltyinä ja oikea-aikaisesti kohteeseen.

Monipuoliset kuljetusmahdollisuudet

Suomalaisen luonnon puhtaus ja metsiemme tuottamat superruoat eli superfoodit ovat tunnettuja ympäri maailman. Business Finland järjestää Food from Finland -messutapahtumia maailmanlaajuisesti, ja yksi tärkeä tekijä tapahtumien onnistumisen takana on asiantuntevasti toteutettu lämpösäädelty logistiikka. Kun elintarvikkeita lähtee Kiinaan, Dubaihin ja aina Japaniin saakka, on erittäin tärkeää että tuotteet saapuvat kohteeseen ajallaan ja moitteettomassa kunnossa. Tarjoamme asiakkaillemme useita eri lämpötilavaihtoehtoja aina nestetyppikuljetuksista (-196 °C) huonelämpötilaisiin (+15 – +25 °C) kuljetuksiin. Ammattimaisesta palvelusta lämpötilasäädeltyjen ja biotiedekuljetusten osalta vastaa CHS:ssä Jason Kelppe, joka vastaanottaa tilaukset, pakkaa ne tarvittaessa niille varatussa tilassa ja varmistaa, että asiakkaan lähetys saapuu määränpäähänsä ajallaan ja oikeassa lämpötilassa.

CHS osa WCA Pharma -verkostoa

CHS on pitkään ollut osa maailmanlaajuista logistiikka-alan WCA -verkostoa, joka 6800 jäsenellään on maailman laajin huolintayritysten verkosto. CHS liittyi 25.05.2018 myös osaksi WCA Pharma -verkostoa, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen lämpötilasäädeltyjen kuljetusten tarjoajat. WCA:n ja WCA Pharman tiukkojen laatuvaatimusten täyttämiseksi tulee jäsenyyttä hakevien yritysten olla alallaan maailman parhaita. CHS hoitaa kaikki biotiedekuljetukset Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan yhteisön (EU) määrittelemiä GDP-säännöksiä noudattaen.

Lisätietoa lämpösäädellyistä kuljetuksista löydät täältä.