Kaikki syytteet CHS Logisticsin työntekijöitä vastaan peruttu

Syyttäjä on peruuttanut kaikki CHS Logisticsin työntekijöitä ja yhtiötä vastaan nostetut syytteet törkeästä tulliselvitysrikoksesta. Asia liittyy tullin vuonna 2012 vireille laittamaan ja joukuussa 2017 Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaistavana olleeseen asiaan. KHO kumosi tullin vuonna 2012 CHS Logisticsille määräämät jälkikantopäätökset. Samoihin tavaraeriin liittyen oli vireillä syytteet törkeästä tulliselvitysrikoksesta. Nyt syytteet on kumottu ja sen myötä kaikki CHS Logisticsia ja sen työntekijöitä koskevat oikeusprosessit on saatu päätökseen.

Tulli teki vuonna 2012 yritystarkastuksen CHS Logistics Oy:ssä. Tarkastuksen jälkeen Tulli pani tullivelkateknisin perustein yhtiön maksettavaksi huomattavan määrän maahantuonnin arvonlisäveroa kauttakulkutavaroista, jotka kaikki on todistettavasti viety Venäjälle. Tulli oli tehnyt maahantuontiverotukseen johtavan päätöksensä transitotavaran asiakirjahallintaan liittyvin perustein, jotka ovat ilmenneet CHS Logisticsin yrityskaupalla ulkopuoliselta hankkimassa ja sellaisenaan jatkamassa toiminnassa.

CHS Logistics haki muutosta Tullin jälkikantopäätöksiin ja korkein hallinto-oikeus ratkaisi tulliverokiistan yhtiön eduksi. Yhtiön kannan mukaan maahantuontiverojen perimiselle ei ole laillisia edellytyksiä, koska tavaroita ei ole tuotu Suomeen. Korkein hallinto-oikeus päätyi asiassa ratkaisuun, joka vastaa CHS Logisticsin kantaa, ja kumosi näiden tavaraerien kaikki maahantuontiverot. Syyttäjän 14.6.2018 tekemä päätös tulliselvitysrikossyytteiden peruuttamisesta noudattaa KHO:n kantaa.

Lisätietoja
Heikki Halmetoja, hallituksen puheenjohtaja, CHS Logistics Oy
p. +358 20 7669 409, heikki.halmetoja@chs.fi

CHS Logistics Oy on suomalainen logistiikkapalveluyritys, joka tuottaa kansainvälisen logistiikan, varastoinnin, toimitusketjun hallinnan ja huolinnan palveluja. CHS Logistics Oy on osa vuonna 2003 perustettua CHS Groupia, jonka liikevaihto vuonna 2017 oli 19 miljoonaa euroa. Yritys toimii Vantaalla, Lappeenrannassa, Kotkassa ja Tampereella ja se työllistää noin 100 henkilöä. CHS Logistics on Lappeenrannan alueella merkittävä veronmaksaja ja se oli vuosina 2010, 2011 ja 2012 yksi eniten yhteisöveroa alueella maksaneista yrityksistä.