Korkein hallinto-oikeus on kumonnut CHS Logisticsille määrätyt maahantuontiverot

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaistavana ovat olleet vuonna 2012 tehdyt maahantuonnin arvonlisäveron jälkikantopäätökset, jotka Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut vuonna 2015.  Helsingin hallinto-oikeus on myös myöntänyt vuonna 2016 yhtiölle näiden verojen täyden vähennysoikeuden.

Tulli teki vuonna 2012 yritystarkastuksen CHS Logistics Oy:ssä. Tarkastuksen jälkeen Tulli pani tullivelkateknisin perustein yhtiön maksettavaksi huomattavan määrän maahantuonnin arvonlisäveroa kauttakulkutavaroista, jotka kaikki on todistettavasti viety Venäjälle. Tulli oli tehnyt maahantuontiverotukseen johtavan päätöksensä transitotavaran asiakirjahallintaan liittyvin perustein, jotka ovat ilmenneet CHS Logisticsin yrityskaupalla ulkopuoliselta hankkimassa ja sellaisenaan jatkamassa toiminnassa.

CHS Logistics haki muutosta Tullin jälkikantopäätöksiin ja korkein hallinto-oikeus on nyt ratkaissut tulliverokiistan. Yhtiön kannan mukaan tulee olla selvää, ettei maahantuontiverojen perimiselle ole laillisia edellytyksiä, koska tavaroita ei ole tuotu Suomeen. Korkein hallinto-oikeus on tuoreessa päätöksessään päätynyt asiassa ratkaisuun, joka vastaa CHS Logisticsin kantaa. KHO on nyt kumonnut näiden tavaraerien kaikki maahantuontiverot.

Lisätietoja
Heikki Halmetoja, hallituksen puheenjohtaja, CHS Logistics Oy
p. +358 20 7669 409, heikki.halmetoja@chs.fi

CHS Logistics Oy on suomalainen logistiikkapalveluyritys, joka tuottaa kansainvälisen logistiikan, varastoinnin, toimitusketjun hallinnan ja huolinnan palveluja. CHS Logistics Oy on osa vuonna 2003 perustettua CHS Groupia, jonka liikevaihto vuonna 2016 oli 19 miljoonaa euroa. Yritys toimii Vantaalla, Lappeenrannassa, Kotkassa ja Tampereella ja se työllistää noin 100 henkilöä. CHS Logistics on Lappeenrannan alueella merkittävä veronmaksaja ja se oli vuosina 2010, 2011 ja 2012 yksi eniten yhteisöveroa alueella maksaneista yrityksistä.