Huolinta

CHS tarjoaa luotettavasti ja pitkällä kokemuksella kattavat huolintapalvelut. Osaavat huolinnan asiantuntijamme huolehtivat siitä, että kaikki tavarankuljetukset hoidetaan voimassa olevien lakien, direktiivien, määräysten ja sopimusten edellyttämällä tavalla sekä oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti.

Huolintapalveluihin voivat sisältyä kuljetukset kaikilla kuljetusmuodoilla ja näiden lisäksi tavaran purku ja lastaus, varastointia, pakkaus, jakelu sekä näihin liittyviä, usein räätälöityjä lisä- ja neuvontapalveluja. Laajimmillaan huolintapalvelumme sisältävät asiakkaan toimitusketjun hallinnan kokonaisuudessaan.

Peruspalvelumme

 • Tullausasiakirjat, vienti- ja tuontitullaus
 • Tullipassitus ja tavaran siirto yhteisöalueella tullivalvonnassa
 • Kuljetusasiakirjat
  • lentorahtikirja Air Waybill  AWB, MAWB, HAWB
  • meriliikenteen kuljetusasiakirja konossementti B/L, merirahtikirja Liner Waybill LWB
  • maantieliikenteen kansainvälinen autorahtikirja CMR, kotimaan rahtikirja
  • rautatieliikenteen kansainvälinen rautatierahtikirja CIM

Erityismenettelyt

 • Sisäinen jalostus
 • Ulkoinen jalostus
 • Väliaikainen varastointi ja tullivarastointi
 • Väliaikainen maahantuonti

Lisäarvopalvelumme

 • Tietojärjestelmäsovellukset ja integraatiot asiakkaan käyttöön
 • Neuvonta ja konsultointi liittyen tullaukseen, lupien hakuun, todistusten hakuun, kansainvälisen kaupan aloittamiseen, varasto-operaatioihin, kuljetusvaihtoehtoihin
 • Logistiikan ulkoistuspalvelut