Tullaus

CHS tarjoaa kattavia tullauspalveluita luotettavasti ja pitkällä kokemuksella. Autamme kaikissa viennin ja tuonnin tulliselvityksiin ja tullausmenettelyihin liittyvissä kysymyksissä.

CHS tarjoaa kattavia tullaus palveluita luotettavasti ja pitkällä kokemuksella. Autamme kaikissa viennin ja tuonnin tulliselvityksiin ja tullaus menettelyihin.

Tullaus ja Tulliselvitys

Tulliselvitettäviin tavaroihin sovellettavat tulliselvitysmuodot

 • Tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn
 • Tavaroiden siirtäminen vapaa-alueelle, vapaavarastoon tai tullivarastoon
 • Tavaroiden jälleenvienti Yhteisön tullialueelta
 • Tavaroiden hävittäminen tullivalvonnan alaisena
 • Tavaroiden luovuttaminen valtiolle

Tuonti

Tullikoodeksi (UCC eli Union’s Customs Codex) määrittelee mahdollisuudet tullialueelle tuotavan tavaran tulliselvityksen tekemisestä. Käytettävä tulliselvityksen muoto riippuu tavaroiden luonteesta, paljoudesta, alkuperästä sekä lähtö- tai määräpaikasta. Valinnanvapautta saattavat rajoittaa erilaiset kiellot ja rajoitukset.

Tuontiin sovellettavat tullimenettelyt

 • Tuontitullaus (Luovutus vapaaseen liikkeeseen)
 • Tavaroiden ulkoinen passitus
 • Tullivarastointi
 • Sisäinen jalostus
 • Valmistus tullivalvonnan alaisena
 • Väliaikainen maahantuonti

Vienti

Vientimenettely tarkoittaa yhteisötavaran vientiä Yhteisön tullialueelta. Vientimenettely ei tarkoita samaa kuin jälleenvienti tai vienti ulkoisen jalostuksen menettelyyn. Jälleenvienti on muun kuin yhteisötavaran vientiä yhteisön tullialueelta ja ulkoinen jalostusmenettely tullialueelta ja ulkoinen jalostusmenettely tarkoittaa yhteisötavaran väliaikaista vientiä yhteisöalueelta kolmansiin maihin jalostettavaksi. Tavaran myynti toiseen yhteisömaahan ei ole vientiä, vaan sisämarkkinakauppaa eli alv-lain mukaista yhteisömyyntiä.

Tullimenettelyt viennissä

 • Vienti
 • Ulkoinen jalostus
 • Luovutus vapaaseen liikkeeseen
 • Passitus (TIR, ATA Carnet, T-passitukset)
  • Passitus on tullimenettely tavarankuljetuksen ja kansainvälisen kaupankäynnin helpottamiseksi. Passitusmenettelyssä tavara kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötoimipaikasta määrätoimipaikkaan, jossa sen voi tulliselvittää. Passitusmenettelyssä tavaran voi siirtää passitusalueella tullia tai muita maksuja maksamatta. Passitusta varten vaaditaan kuitenkin tullien ja verojen määrää vastaava vakuus.
  • ATA Carnet on kansainvälinen asiakirja, joka oikeuttaa tuomaan väliaikaisesti maahan näyttelytavaroita, ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä sellaisiin maihin, jotka ovat liittyneet sovellettavaan tulliyleissopimukseen. ATA Carnet –järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa näihin tavaroihin sovellettavaa väliaikaista tullivapausmenettelyä siten, että ATA Carnet korvaa kansalliset vientiasiakirjat lähtömaassa, toimii Carnetiin merkittyjen tavaroiden transito-asiakirjana maasta toiseen ja korvaa kansainvälisenä tulliasiakirjana kansalliset tulliasiakirjat, joita normaalisti vaaditaan väliaikaisesti tullitta maahantuoduista tavaroista. Carnet on myös kansainvälisesti hyväksytty takuu maahantuotavista tavaroista mahdollisesti perittävästä tullista ja tuontiverosta.
 • Tullivarastointi
  • Vapaa-alueet, vapaavarastot ja tullivarastot ovat varastoja, joissa voidaan varastoida muita kuin Euroopan yhteisön tavaroita ilman aikarajoitusta – ja maksamatta tuontitulleja ja veroja. Tavaroille voidaan varastoinnin aikana tehdä tavanomaisia käsittelytoimenpiteitä. CHS:llä on 49 000 m2 nykyaikaista tullivarastotilaa sekä runsaasti vapaavarastotilaa ulkoalueilla.
 • Sisäinen jalostus
 • Valmistus tullivalvonnan alaisena
 • Väliaikainen maahantuonti
  • Lupa väliaikaiseen maahantuontiin voidaan myöntää muille kuin Euroopan yhteisön tavaroille, kun ne tuodaan Yhteisöön määräajaksi käytettäväksi laissa säädettyihin tarkoituksiin. Määräajan päättyessä tavarat on vietävä edelleen Yhteisön ulkopuolelle samassa kunnossa kuin ne olivat Yhteisöön tuotaessa. Väliaikaisesta maahantuonnista voidaan jättää perimättä tuonnin tullimaksut joko kokonaan tai osittain.
 • Vientitullaus
 • Ulkoinen jalostus